Kategori: Fasilitator

Fasilitator adalah kumpulan kegiatan pelatihan, seminar, workshop, dan bimbingan Teknis yang berperan sebagai fasilitator dan narasumber.

Strategi Menggali Potensi Madrasah

MI Raudlatul Muta’alimin menyelenggarkan Pembinaan Kurikulum 2013 bagi para guru. Potensi Madrasah dan Motivasi memahami Kurikulum 2013 menjadi modal utama MI Raudlatul Muta’alimin. MI RM menjadi tempat lahirnya Google Classroom For Pengawas

Pemetaan KD sebagai Langkah Awal Pembelajaran Tematik

Bahasan penting di Raker Mi Emiratte Al Mushonnif Islamic School (EAMIS) adalah Pembelajaran Tematik Terpadu menjadi hal penting dalam pembelajaran kurikulum 2013. Akibatnya Guru lebih fokus kepada penyampaian tema-tema dan melupakan KD-KD yang harus dikuasai. Bagaimana cara mengatasi agar tidak lupa KD dalam pembelajaran tematik

Perubahan Proses Pembelajaran Inti Kurikulum 2013

Diklat Pendampingan K13 bagi Madrasah Swasta Kementerian Agama menetapkan kurikulum 13 berlaku di Madrasah mulai tahun ini, terutama materi pendidikan agama Islam dan Bahasa Arab. Walaupun masih terbatas bagi madrasah negeri dan beberapa madrasah swasta. Bukti keseriuasan menerapkan kurtilas di…