Ucapan Terbaik

Ucapan yang paling baik ialah yang diharapkan manfaatnya dan tidak ditakuti akibatnya.

Dan, ucapan paling buruk ialah yang tidak diharapkan manfaatnya dan akibatnya ditakuti dan ini merupakan penyakit yang berbahaya.

(Ibrahim bin Ad ham)

395