3 Ciri Kebahagiaan

Tiga Ciri kebahagiaan yaitu Pertama, orang yang semakin tua usianya, makin berkurang keserakahannya, Kedua, orang yang semakin banyak hartanya, makin meningkat kedermawanannya, Ketiga, orang yang semakin tinggi kedudukannya makin rendah hatinya (tawadhu). (Dzunun al Misri).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *