Pengawas

Pengawas adalah guru yang diangkat dalan jabatan sebagai pengawas yang melaksanakan supervisi akademik dan supervisi manajerial.

Siswa | Guru | Kepala | Pengawas

 

Kurikulum MerdekaPengawasProfil Pelajar Pancasila

Peran Pengawas dalam Projek Profil Pancasila di Kurikulum Merdeka

Peran pengawas dalam projek penguatan profil pelajar Pancasila di kurikulum merfeka tidak akan lepas dari tugasnya untuk melakukan pembinaan, pemantauan, penilaian, serta pembimbingan dan pelatihan terhadap kepala dan guru di sekolah binaanya. Tapi perlu peran yang spesifik terhadap kegiatan projek sesuai kurikulum merdeka

Read More