Sejarah Masjid Jami Al Azhar Kairo, Pusat Kajian Islam

Masjid Al-Azhar dalam bahasa Arab adalah jami’ al-‘ Azhar (جامع الأزهر‎ ) yang berarti masjid yang gemilang. Masjid Al Azhar dibangun oleh Panglima Jauhar Assiqilli di Kairo antara tahun 359-361 Hijriyah atau 970-972 Masehi atas perintah khalifah Muiz Lidinillah, dari Dinasti  Fatimiah.(wikipedia)

Dinasti Fatimiah adalah dinasti Syiah yang dipimpin oleh 14 khilafah atau imam di Afrika Utara (909 M-1171 M). Dinasti Fatimiah dibangun berdasarkan pemikiran Syiah keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah (putri Nabi Muhammad SAW). Kata “Fatimiah” dinisbatkan kepada Fatimah karena pengikutnya mengambil silsilah keturuanan dari Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah.

Masjid ini dinamakan Al-Azhar sebagai isyarat kepada Zahra, julukan Fatimah az-Zahra, salah satu dari 4  putri Rasulullah S.A.W dari istrinya Siti Khadijah (wanita pertama masuk Islam). Fatimah dan Ali Bin Abi Thalib memiliki 2 putra yang bernama Hasan bin Ali dan Husen bin Ali.

Masjid Al Azhar adalah masjid Islam yang paling terkenal sekaligus masjid kampus terbesar dan tertua. Dimana Lahirnya Al-Azhar sebagai sebuah universitas terjadi ketika dinasti Fatimiah berada di puncak kejayaannya, yakni ketika dipimpin oleh Abu al-Manshur Nizar al-Aziz (975 M-996 M). Ia adalah khalifah Fatimiah yang kelima dan khalifah pertama yang memulai pemerintahan di Mesir.(republika.co.id)

Pada tahun 1961 berubah menjadi universitas modern yang memiliki beberapa fakultas. Al-Azhar dianggap sebagai poros pemikiran Islam, politik dan ilmu-ilmu agama di Mesir dan dunia Islam. Mesjid ini memiliki lima menara dengan bermacam-macam tipe dan tiga mimbar. Di dalamnya terdapat perpustakaan yang sangat besar.

Fungsi Masjid Al Azhar sebagai tempat sarana pendidikan tetap berjalan sampai sekarang. Walaupun sudah berdiri universitas terbesar dan tertua sebagai pendidikan formal. Masjid Al Azhar menyelenggarakan pendidikan informal dalam bentuk kajian-kajian ilmu agama yang dibimbing langsung oleh syaikh yang ahli di bidangnya. Pengurus Masjid Al Azhar menawarkan dan menginformasikan berbagai kajian keagamaan kepada para jamaah.
Maka tidak heran, Setiap hari, di Masjid Al Azhar akan ditemukan beberapa syaikh yang dikerumuni oleh para penuntut ilmu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *