Al Azhar Asy Syarif

Al Azhar Asy Syarif adalah Kumpulan artikel pembinaan, pembimbingan dan pelatihan yang dilakukan di MIN 14 Al Azhar Asy Syarif (MINASI),  MTsN 41 Al Azhar Asy Syarif (MATASYA), dan MA Al Azhar Asy Syarif (MAYASA) filial MAN 4 Jakarta.

Pembinaan

MA | MI | RA | PAI |  Al-Azhar Asy-Syarif